The Brand Against Bullying

Picked Last är namnet på klädmärket som med sina kollektioner vill synliggöra att vi finns därute.

Vi som står upp mot mobbning.
Vi som känner oss utanför.
Vi som vill hjälpa.
Vi som vill ha hjälp, men inte vågar be om den.
Vi som vill lyssna.
Vi som tycker att just DU är viktig.
Vi som inte vågar gå till skolan eller jobbet.
Vi som precis som du känt sig rädd, ledsen, arg, kränkt eller värdelös.

Vi är många och Vi finns här!

Att bli mobbad som barn eller vuxen sätter spår resten av livet. Idag är tusentals skolbarn mobbade i Sverige. Nästan 1 barn i veckan tar sitt liv på grund av mobbning.

Det är tid för förändring!

Picked Last, so what, I´m unique, I wear Picked Last.

Picked Last skänker oavkortat 10% av priset till Friends i deras arbete mot mobbning.