O M  P I C K E D  L A S T

“SVERIGES VIKTIGASTE KLÄDMÄRKE!”

Picked Last – Mot Mobbning Information!

* * *

Mobbning finns ibland oss, mobbning är på riktigt. Mobbning pågår just nu någonstans samtidigt som du läser detta.
Mobbning måste motarbetas, mobbning måste stoppas. 

Men vad exakt är mobbning?
Mobbning är när någon blivit utsatt för kränkningar/trakasserier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen.

Du kan kan ha varit med om att ”mobba” någon utan att du vet om det själv, just eftersom att du själv kan ha utfört en handling som har gjort att en person har känt sig i underläge eller haft svårt att försvara sig.

En väldigt vanlig ursäkt för mobbning är ”jag skojade bara” eller ”det var bara ett skämt”.

Det var för dig en liten sak, inget du tänkte över. Vad du inte vet om är att personen du ”bara skojade med” är av en helt annan uppfattning.

Du kanske sa ett ”skämt” och så har någon annan gjort likadant och så har en person till gjort det samma och så vidare.

Exakt på det sättet så uppstår det som kallas för mobbning, när en eller flera personer vid flera olika tillfällen trakasserar en person.

Detta är ett utav dom vanligaste sätten som mobbning uppstår. Ett konkret exempel som du kanske känner igen dig i.
Givetvis så ska man kunna skoja och skämta med varandra men i en grupp med dålig sammanhållning och kemi så uppstår ofta situationer som detta. Mobbning handlar inte om udda människor. Mobbning beror på dålig gemenskap.

***

Är det så att du vet om att mobbning pågår eller att någon person är drabbad och du inte väljer att ingripa eller säga till när mobbning pågår, då är du också en ”mobbare”.
En så kallad ”passiv mobbare”.
-Så gör något!

Detta är bara några av all olika av former utav mobbning som finns. Mobbning förekommer i alla möjliga olika former. 

Andra vanliga former utav mobbning är:

Fula ord och kommentarer…rykten…viskningar…hånskratt…

Man blir lämnad ensam, elaka blickar eller miner….utfrysning…

Slag, sparkar eller knuffar…fysiskt våld…fysiska kränkningar.…

På nätet….sociala medier…meddelanden…hot…ord…kränkande bilder…näthat…

*** *** ***

Väldigt ofta har de som mobbar problem med sin egna självkänsla. Kanske är dom rädda att själva inte passa in? En del som känner sig osäkra tror att de blir säkrare om de får någon annan att känna sig osäker. Men att mobba någon gör inte att du blir säkrare på dig själv.

Det är vanligt att de som mobbar har svårt att förstå vad de själva gör, och svårt att förstå hur den andra upplever det.

I det flesta fall så upphör mobbning efter några veckor, det avtar och slutar pga olika orsaker.  Men tyvärr för en del, närmare 4% av alla Sveriges skolbarn enligt Friends statistik, blir mobbade i månader eller längre.

Det motsvarar ett barn i varje skolklass. Det är förödande för detta barnet. Det kan leda till låg självkänsla, oro, ångest, depressioner och självmordstankar. Människor som är utsatta under en längre tid skapar en känsla av lägre meningsfullhet och hen löper en stor risk att hamna i utanförskap. Detta gäller för vuxna som för barn. 

Systematisk mobbning som pågår en längre tid är en stor anledning till självmord. Vi vet att cirka 45 barn tar sitt liv varje år pga av mobbning. Bland vuxna är siffran betydligt större, över det dubbla i antalet men exakt hur många är svårare att säga då vuxna är mer slutna och inte lika öppna som barn är. Det talas om siffror mellan 100 – 300 självmord som har samband med med mobbning på jobbet.
Detta är alarmerande siffror som vi måste göra något åt och det är nu!

*** *** ***

En del statistisk på vuxna finns det. Det är så mycket som c:a 10 000 till 30 000 långtidssjukskrivningar som beror på mobbning i arbetet varje år. C:a 350 000 vuxna känner att det är jobbigt att gå till arbetsplatsen pga mobbning !
Det är miljardbelopp som mobbning kostar samhället varje år.

10 % utav Sverige 1,3 miljoner skol och gymnasieelever utsätts för mobbning varje år. Det innebär 130 000 barn och ungdomar som går till skolan med en klump i magen.

Som ni förstår så är dessa siffror för stora. Skrämmande stora siffror som vi måste få ner och drömmen är att utplåna mobbning helt och hållet. En vision och dröm som Picked Last bär på och som vi strävar efter. Den visionen måste vi börja sträva efter och det är nu.
Tiden är inne eftersom att siffrorna inte går ner. 

Mobbning får också allt större uppmärksamhet i media och i andra former men ändå ligger förekomsten av mobbning kvar på samma nivåer. Statistiken går inte ner trots all uppmärksamhet.
Idag är den siffran uppe i 10% av alla Sveriges barn och ungdomar som är drabbade av mobbning. Om vi åker tillbaka i tiden till 2012 så var den procenten 7-8%, det är en ökning i antal på över tiotusen barn sen dess. 

Vi måste vända den negativa trenden och det är nu!

*** *** ***

Varför uppstår mobbning egentligen ?

Det finns såklart inga enkla svar på denna frågan. Varje fall av mobbning är unikt och ofta så finns det olika faktorer som samverkar. Det vi vet är att vissa grupper är mer utsatta än andra.

Forskning visar att barn som själva är, eller vars föräldrar är födda utanför Sverige löper tre gånger så stor risk att bli mobbade än andra jämnåriga. Trakasserier utifrån etnicitet kan handla om kränkningar kopplade till vilket land man kommer ifrån eller vilken folkgrupp man tillhör, men det kan också vara kopplat till exempelvis hudfärg, hår, utseende eller namn.

Kränkningar utifrån sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck är också vanligt. Har du en funktionsnedsättning ökar också risken. Andra exempel på trakasserier kan exempelvis vara för att personen är troende, eller retad pga av sin ålder eller utseende, kroppsideal.
Tjejer är genomgående mer otrygga i skolan än vad killar är.

Alla dessa olika orsakerna till mobbning har en gemensam nämnare och det är normer. 

Normer är osynliga regler som skapas utifrån föreställningar om vad som är normalt och vad som är avvikande. Normer finns överallt, och talar om för oss hur vi ska tycka, se ut och vara i olika sammanhang. Att inte leva upp till normerna kan leda till olika former av diskriminering, trakasserier och kränkningar, mobbning helt enkelt.
Det som anses som ”onormalt” eller avvikande löper stor risk att bli utsatt.

Det finns starka förväntningar idag på hur killar och tjejer ska se ut, vara och tänka. Det kan handla om föreställningar om vilken klädstil man bör ha, vilka intressen man bör ha och hur man bör bete sig för att vara en ”riktig” kille eller ”riktig” tjej.
De som inte lever upp till normerna blir ”tillrättavisade” på olika sätt.

Just normerna är det som vi på Picked Last vi vill krossa och skapa nya!
Nya normer som istället säger att det är bra och okay att vara ”annorlunda” och att just du är unik och att det är fantastiskt! Det är din styrka istället för påstådda svaghet!
Ditt ursprung, din sexualitet, funktionsnedsättning, tro, ålder, utseende, kön etc. spelar ingen som helst roll!

– Du är den du är och du är fantastisk!

*** *** ***

Hur stoppar vi mobbning ?

Det finns olika sätt beroende på i vilken miljö eller plats du är på.
Om du tillexempel är i en skola så kan just den skolan ha sina metoder och en arbetsplats kan ha sin metod.
Alla sätt är bra, bara man motverkar mobbning. 

Vi, Picked Last har vår metod som är nytänkande och väldigt spännande. Spännande just för att ingen har gjort något liknande förut.

Vi är ett klädmärke och vi vill ta upp kampen genom mode och kläder. Vi är ingen trend för stunden eller en limiterad kollektion som säljs under en kort period. Vi är klädmärket mot mobbing och vi är här varje dag på året, dygnet runt.

Det finns sätt att förebygga mobbning på framgångsrikt oavsett vilken miljö eller plats du är på. Det sättet är att tala om det, lyfta problemet. Ta upp det till ytan, lyfta fram det i ljuset. Inte gömma det bakom hörnet eller sopa det under mattan.
Att prata mobbning!

Genom Picked Last så kommer du bära vårt märke som är ett statement att du står upp mot mobbning.
Det är så att bär man ett klädesplagg med ett budskap, då vill man ju leva upp till det budskapet.

Är du utsatt för mobbning så är du inte ensam även om det kan kännas så!
Du som läser detta och har den känslan, läs detta igen. Du är inte ensam! Det finns så många där ute i liknande situation, tyvärr.
Men det finns också många där ute som finns där för dig och vill hjälpa.

Friendsrapporten 2018 visar att två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 har inte berättat för någon vuxen i skolan att de utsatts för kränkningar eller mobbning. Var femte utsatt elev har inte berättat om det för någon alls, varken en jämnårig eller en vuxen i skolan eller hemma.

Där kan vi, Picked Last vara ett sätt att berätta! Vi finns till för dig som behöver hjälp eller som vill hjälpa. Vi är Picked Last !
#tillsammansmotmobbning

*** *** ***

Vår logotype är ett så kallat ”losertecken”. Det ska symbolisera alla dessa kränkningar och känslor som mobbning skapar. Genom att frivilligt bära ett ”losertecken” så kan vi riva den normen som säger vad en ”loser” är. Loser är ”bara” ett ord. Om ett ord tappar sin kraft och betydelse, då är det bara bokstäver kvar och inget annat.
Vi kan tillsammans bära ”losertecknet” och visa att ”loser” är bara fem bokstäver som vi inte bryr oss om.

Loser….So what?
Vadå ”loser”, jag är jag och jag är stolt över den jag är. 

Samma sak med vårt namn. Picked Last = Vald sist

Ett namn som får symbolisera känslan att står där ensam kvar.
På skolgården, på rasten, på idrottsplanen eller i arbetslaget eller vad som.
Igenkännighetsfaktorn i namnet tror vi mycket på för vem av oss har inte stått där ensam kvar?

Vad den känslan gör med oss är individuellt men vad vi vill är att den känslan ska inspirera dig till att du minsann ska visa dom. Namnet ska får dig som vuxen att tänka ”se på mig, jag var vald sist men se på mig nu”.
Livet blir bättre! Ge aldrig upp.

Till barn och ungdomar så blir namnet och märket en inspiration och ett stöd eftersom att här ser jag att jag är inte ensam. Det är många mer än jag som blivit vald sist och se på dom, dom klarade sig fint.

Namnet ska vara som en inspiration till dig själv och som sänder ett budskap till andra. 

Jag kan bli vald sist men det betyder ingeting för mig. Jag visade dom och idag är jag stark. Jag gick stärkt ur det där! 

Picked Last….but look at me now!
Picked Last….now i`am kickin´ ass!

Loser….so what! Im me !

Vi vill genom klädmärket Picked Last skapa ett öppet samtal kring mobbning. Bär du ett klädesplagg ifrån Picked Last så vet folk att där är en person som är med i kampen mot mobbning och den personen accepterar människor för exakt den dom är.
Vi kan genom klädmärket mot mobbning föra in frågan om mobbning i folks vardag på ett helt nytt sätt som inte gjorts förut. 

Vi vill skapa en ihållande trend att mobbning är ”ute”
och att vara en kompis är ”inne” !

Vi vill kombinera vårt budskap med coola, snygga och kvalitativa kläder och accessoarer. Ett streetwear märke med en styrka att förändra!

Var med oss i kampen mot mobbning, Vi är Picked Last, the brand against bullying.

 

Källor:
Skolverket- Friends – Arbetslivsdelegationen – Arbetsmiljöverket –
Picked Last.

Picked Last – Bakrund – Historia

Modemärket mot mobbning, uppstartat i Sverige med sina rötter i Minneapolis. 

Det var under våren 2017 i Minneapolis som vi kom på idén till klädmärket mot mobbning och sen dess så har vi tagit fart.
Till julen 2017 så började vi sälja våra populära mössor och under våren 2018 så kom kepsar och t-shirts och hoodies osv.
Vi är ett streetwearmärke för alla där vår vision och målsättning är att genom mode kunna motverka mobbning.

Vi vill genom klädmärket Picked Last skapa ett öppet samtal kring mobbning. Bär du ett klädesplagg ifrån Picked Last så vet folk att där är en person som är med i kampen mot mobbning och den personen accepterar människor för exakt den dom är. 

Vi kan genom klädmärket mot mobbning föra in frågan om mobbning i folks vardag på ett helt nytt sätt som inte gjorts förut.

Vi vill skapa en ihållande trend att mobbning är ”ute” och att vara en kompis är ”inne” !

Vi vill kombinera vårt budskap med coola, snygga och kvalitativa kläder och accessoarer. Ett streetwear märke med en styrka att förändra!

Var med oss i kampen mot mobbning, Vi är Picked Last, the brand against bullying.